Reflektorfényben a care farmok

Ahogy az előző bejegyzésünkben ígértük, újra a care farmok kerülnek fókuszba. Összegyűjtöttük a fontosabb definíciókat és azt, hogy kik számára hozhat pozitív fordulatot a care farmokon töltött idő. Zárásként pedig a norvég tapasztalatok segítségével festjük le egy képzeletbeli care farm életét, elsősorban a segítők (a gazdaság folyamataiba bekapcsolódó, valamilyen jellegű problémával küzdő emberek) és a care farmerek szemszögéből közelítve.

strucc_gtyerekn.pngBergeni iskolásokkal etetjük a teheneket, akik szemmel láthatóan örömmel fogadják a törődést.

A care farm definíciói

Több kifejezés társul a care farm kezdeményezéshez: social farm, social agriculture, green therapy, farming for health, green care. Az eltérő megnevezések azonos szolgáltatást takarnak, de meghatározásonként változik a folyamatot felépítő elemek hangsúlyozása.

A care farmok piaci alapon működő, mezőgazdasági tevékenységet folytató farmok, amelyek mentális és fizikális jóllétet elősegítő szolgáltatásokat nyújtanak a mezőgazdasági munkába történő bevonás által. Egy másik meghatározás szerint a care farm szolgáltatás egyet jelent a farmokon nyújtott, személyre szabott, minőségbiztosított jólléti szolgáltatásokkal, amelyek magukban hordozzák a fejlődés és az életminőség-javítás lehetőségét. Leegyszerűsítve, a care farmokon nyújtott szolgáltatások a mezőgazdasági termelés és a szociális, egészségügyi szolgáltatások kombinációját jelentik.    

A care farm tevékenységek során a megváltozott képességekkel rendelkező emberek hagyományos gazdaságoknál, a gazda és családja iránymutatásával, zöld környezetben, értelmes munkát végezve fejlődhetnek, erősödhetnek lelki, szellemi és fizikális szinten.

A fenti definíciók lényeges elemei a következők:

 • a szolgáltatás helyszíne egy gazdaság;
 • a terápiás folyamat részét képezi a gazdálkodói tevékenységbe való bekapcsolódás;
 • a résztvevők valamilyen jellegű elakadásból kifolyólag nem képesek teljes életet élni;
 • a folyamat több szintű kapcsolódásra, szociális interakcióra épül: gazda – segítő; gazda családja – segítő; segítő – segítő;
 • a szolgáltatás nem illeszthető a konvencionális terápiás gyakorlatok sorába, mivel személyre szabott módon, nem intézményi környezetben zajlik.

Care farmok kétféle módon alakulhatnak ki:

 1. amikor egy szociális intézmény vállal magára gazdálkodói tevékenységet, így teremtve lehetőséget a care farm szolgáltatásban való részvételre az intézményhez köthető megváltozott képességű emberek számára;
 2. amikor egy gazda tárja ki a gazdasága kapuit a megváltozott képességű emberek előtt, és ő kezd el a termelői tevékenység mellett szociális/egészségügyi szolgáltatást nyújtani, amiért cserébe anyagi juttatásban részesül.

A blogon mi főként a második esettel foglalkozunk, mivel ezzel a megoldással kapcsolatban szereztünk tapasztalatokat Norvégiában, és ez az irány áll érdeklődésünk középpontjában.

skjerven.pngEz az Oslo melletti hagyományos gazdaság is kitárta kapuit, demens idősekkel foglalkoznak a farmon. 

A care farmok célcsoportjai

A care farmok az alábbi célcsoportok számára kínálnak szolgáltatásokat:

 • tanulási nehézségekkel küzdők,
 • mentális problémákkal küzdők,
 • autizmussal élők,
 • iskolakerülő, viselkedészavaros, motiválatlan fiatalok,
 • a természeti folyamatokat felfedezni, megismerni vágyó óvodások, iskolások, középiskolások,
 • demenciával küzdő idős emberek,
 • a munkájukban és a városi létben kiégett emberek,
 • alkohol- és drogproblémákkal küzdők,
 • börtönbüntetésüket frissen letöltött emberek,
 • munkanélküliek,
 • hajléktalanok.

A care farmokon nyújtott szolgáltatások egyik alapvonása, hogy személyre szabott a terápiás folyamat. Így adódhat, hogy ennyiféle csoport számára lehet ideális ez a tevékenységi forma.

A care farm szolgáltatások célja, menete és szereplői

A care farmok célja a képessé tétel és az értelmes munka összekapcsolása a sérülékeny társadalmi csoportok tagjai számára egy biztonságos, természetes, zöld környezetben. A care farming „módszer” sikerének négy alapvető összetevője a (1) Természethez való kapcsolódás, (2) a csapatmunka, (3) az értelmes és valós munka, valamint (4) a napi rutin.

skjerven_rutin.pngA napi rutin az egyik kulcsa a care farmokon zajló munka sikerének.

A care farm szolgáltatás mind a care farmer, mind pedig a segítő számára egy közös tanulási folyamat. Kezdetben mindkettejük számára szokatlan lehet a helyzet. A segítők idegennek érezhetik a helyszínt, a munkafolyamatot, a terápiás munkát, mivel kiszakadnak a konvencionális intézmények (gondozók, pszichiátriai osztályok, tantermek, idősotthonok stb.) légköréből, és olyan tevékenységekben vesznek részt, amiket talán még soha nem próbáltak ki életükben. 

Kulcsfontosságú elem, hogy a farmon töltött időszak alatt a segítők nem érzik, hogy terápiás helyzetben lennének. Egyszerűen csak jó levegőn, nyugodt, zöld környezetben bekapcsolódnak a társadalom értékteremtő munkafolyamatába, barátkoznak, új kapcsolatokat alakítanak ki, aktivitással telnek mindennapjaik, tudást, ismereteket szereznek az ételek eredetéről, természetről, gazdálkodásról, miközben szinte észrevétlenül, a folyamat természetes eredményeként fokozatosan javul pszichés és fizikális állapotuk.   

A care farmer jellemzően kisebb volumenben termelő, kisebb területen elterülő, családi gazdálkodás irányítója. A tapasztalat azt mutatja, hogy a farmerek a gazdaság fenntartása, bevételi forrásaik diverzifikálása érdekében alakítják át gazdaságukat care farmmá, de ezek a motivációk nem elégségesek ahhoz, hogy valaki sikeres care farmerré váljon.

A kezdeményezés azon alapul, hogy a problémákkal küzdő fiatal- vagy idősember egy működő gazdaság életébe kapcsolódik be, ezért a folyamat sikerességét nagyban befolyásolja a gazda személyisége, attitűdje, az általa képviselt szemléletmód, életfelfogás. Tapasztalatunk szerint jóformán másodlagosnak tekinthetők a gazda egészségügyi/pedagógiai ismeretei (végzettségei). Lényeges látni a care farm szolgáltatás korlátait is, mivel nem mindenki válhat hiteles, példakép értékű care farmerré, egyszerűen nem mindenkinek áll jól a care farmer lét. A jó care farmer a következő tulajdonságokkal bír:

 • szereti az embereket,
 • egyértelmű üzenetekkel kommunikál,
 • magabiztos,
 • nyugalmat sugároz,
 • harmóniában van önmagával (energiát fordít arra, hogy ezt az állapotot fenntartsa),
 • jó emberismerő, jól olvassa az emberek igényeit/szükségleteit,
 • természetesen viselkedik,
 • könnyen alkalmazkodik a (váratlan) helyzetekhez,
 • érett személyiség,
 • üzleti szemlélettel bír.     

Gyakran a care farmer családja is részt vesz a care farm tevékenységekben, ezért tőlük is hasonló mentalitás, attitűd várható el a segítőkkel való közös munka során, de a gazda irányítja, vezényli, alakítja a folyamatokat, így az ő szerepét emelem ki a jellemzés során.

01_anna.pngA care farmer lét kihívásairól, sokrétűségéről sokat tanultunk Annatól, egymaga viszi a vállán a farmon zajló összes feladatot, a gépi munkától a terápiás foglalkozásokig.

A care farmer léthez nagyfokú motiváltság, elkötelezettség és emberszeretet szükséges. A care farmer az a személy, aki nap, mint nap kapcsolatba lép, kommunikál a segítővel, akinek nap, mint nap olyan viselkedést szükséges tanúsítania, ami a segítő gyógyulási, fejlődési folyamatát segíti elő. A care farmon a segítő az első, az ő javulása a cél, eszerint szervezi a care farmer a gazdálkodást. Ezzel együtt a termelési folyamat zavartalan menetét is szem előtt tartja, úgy alakítva a munkamegosztást, hogy a feladatok ellátása fejlődési lehetőséget rejtsen a segítők számára és élvezetes is legyen. Ez nem egyszerű feladat, összeszedettséget, felkészültséget, jó emberismeretet, jó megfigyelőképességet, türelmet és spontaneitást követel részéről. Bármikor előfordulhat, hogy a segítő egy nap rossz lábbal kel fel, és az addig imádott tevékenységeit, nem hajlandó elvégezni. Ekkor a feladatmegosztás megborul, a care farm tevékenységek módosításra szorulnak, de a care farmernek idegesség, zavarodottság, nyugtalanság, bizonytalanság helyett magabiztosan, könnyedén, higgadtan szükséges a változást kezelnie és a segítőket koordinálnia. A care farmerekkel folytatott beszélgetéseinkből kiderült, hogy feladataik mind lelkileg, mind szellemileg, mind fizikálisan nagyon leterhelik őket, és nagyfokú tudatosság, érettség és belső munka szükséges ahhoz, hogy nap, mint nap helyt tudjanak állni, sőt továbbra is élvezni tudják az emberekkel való közös munkát.   

Emellett a gazda a farm gazdasági sikerességére is figyelmet fordít, ügyesen felismerve a care farm tevékenységek során előállított termékekben rejlő piaci potenciált, illetve a helyi közösség újabb és újabb piaci/szociális szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.

A care farm szolgáltatás lényeges szereplői még a segítővel kapcsolatban álló szociális/egészségügyi szakemberek, akikkel bizonyos időközönként a gazda konzultál, és közösen értékelik a terápiás folyamat addigi eredményeit.   

------------------------------------------------------

Felhasznált irodalom

Rachel Hine–Jo Peacock–Jules Pretty (2008): Care farming in the UK: Evidence and Opportunities. Report for the National Care Farming Initiative. Department of Biological Sciences, University of Essex. URL: http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/UK%20Care%20Farming%20Research%20Study.pdf

Jan Hassink–Willem Hulsink–John Grin (2012): Care Farms in the Netherlands: An Underexplored Example of Multifunctional Agriculture - Toward an Empirically Grounded, Organization-Theory-Based Typology. Rural Sociology (77.) 4. p. 569-600.

Norwegian Ministry of Agriculture and Food–Norwegian Ministry of Local Government and Regional Development (2012): Green Care: National Strategy. Oslo. URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veiledere_rapporter/m-0734_green_care_national_strategy.pdf 

Lorna Howarth (2010): Care farming: A new paradigm for social health care with positive benefits for the entire community. Resurgence (44.) 2010, 258. URL: http://www.resurgence.org/magazine/article2983-care-farming.html 

Deborah Wilcox (2007): Farming and Care across Europe. Nuffield Farming Scholarships Trust Award. URL: http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/Nuffield_Report.pdf