Mi magunk

janka1.png

Horváth Jankának hívnak, közgazdasági és humánökológiai tanulmányaimat követően vidékfejlesztési projektekben dolgoztam. 2014-ben az Environmental Social Science Research Group (ESSRG) által ismerkedtem meg a care farm kezdeményezés gondolatával. Részt vettem az általuk szervezett „A szociális mezőgazdaság (social farming) helyzete és lehetőségei Magyarországon” című műhelybeszélgetésen. Érdekelni kezdett a téma, és gyakorlati tapasztalatokat szerettem volna szerezni, ezért 2014 októbere és 2015 márciusa között Skóciában, egy olyan szociális intézményben töltöttem a szakmai gyakorlatomat, ahol a tanulási nehézségekkel küzdő fiatal felnőtteket a vidéki élethez szükséges képességekkel, készségekkel vértezik fel. Értékes tapasztalatokat gyűjtöttem, de klasszikus értelemben vett care farmmal nem találkoztam ottlétem során. Skóciából hazatérve bekapcsolódtam  a Szimbiózis Alapítvány 2014 és 2016 között a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával megvalósult „A szociális farmok létrehozása Magyarországon” című projektjébe. 2015 augusztusában egy újabb lehetőség adódott, és Siklósi Rozália barátnőmmel egy hónapra Norvégiába utaztunk, hogy (végre) olyan gazdákkal találkozzunk, akik a farmjuk ilyen jellegű átalakítása mellett döntöttek. 

rozi1.png

Siklósi Rozália vagyok, mindeddig geográfus, valamint humánökológus végzettséget szereztem. Mindeközben az ELTE Humánökológia mesterszak, később pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület, valamint az Agri Kulti szervezésében megvalósult társadalmi-gazdasági erőforrás-térképzésekben és vidékfejlesztési kutatásokban vettem részt Magyarország különböző tájain. Közösségi színtéren 2010 óta elnökségi tagként segítem a Hencida Népművészeti Egyesület életét. A norvégiai care farmok témájában megvalósított tanulmányúthoz Janka mellé másodpilótaként csatlakoztam, a care farming módszere egyszerűségénél és újdonságánál fogva ragadott - talán végérvényesen - magával.  

 

Legyél Te is on the spot!  "Egy Inn pa tunet-ből jelentkezünk" c. tanulmányút
Norvégia, 2015. augusztus-szeptember

A blog indításának apropója a fenti címmel megvalósított tanulmányút volt, amelyet elsősorban a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósíthattunk meg.Tanulmányutunk során a norvég care farm rendszer megismerését tűztük ki célul. A Norvégiában széleskörűen elterjedt care farming módszer és tevékenység hátterében intézmények, fejlesztési programok és egy egységes, nemzeti stratégia áll. A norvég rendszer feltárásán túl a care farmerek személyiségét, motivációit, továbbá a care farmokon zajló terápiás folyamatokba bekapcsolódó emberek fejlődéstörténetét próbáltuk megismerni. Ennek érdekében Oslo környékén és Nyugat-Norvégiában 12 care farmra látogattunk el, 14 care farmerrel és 8, a témával foglalkozó kutatóval, szakemberrel beszélgettünk.

A tanulmányútról hazatérve többféle csatornán osztottuk meg tapasztalatainkat. Eddigi megjelenéseink:

Agroinform: Együtt könnyebb - Értéket teremt a szociális gazdaság
https://www.agroinform.hu/gazdaelet/egyutt-konnyebb-erteket-teremt-a-szocialis-gazdasag-27696-001 

Agro Napló: Szociális farmok
http://agronaplo.hu/hirek/szocialis-farmok/ 

A falu folyóirat: Családi gazdálkodók új szerepben.
In: A falu, 31. évf./1.szám/2016. pp. 13-21.

Civil Tavasz - folytatásos cikksorozat az utunkról a Szociális rovatban
http://civiltavasz.hu/author/janka-rozi/

Családháló.hu: Terápia a veteményesben
http://csaladhalo.hu/interju/terapia-a-vetemenyesben/ 

NAK lap: Családi gazdálkodók új szerepben: Lehet jövője a szociális farmoknak
2016. május p.6. 

Civil Rádióban
2016. 02.10-én.16:30-kor 

Életre-való Magazin, Magyar Katolikus Rádió
2016. március 30. 9:30-kor

Nagy köszönet jár a barátainknak és a támogatóinknak, nélkülük nehezebb lett volna az utunk.

Segítőink és fáradhatatlan sofőrjeink: Králl Attila, Révai Mátyás

Támogatóink:

 logok_02_1.jpg

Szakmai támogatóink:
 agri_logo_pici_01.jpg   logo_mite_k.jpg

A tanulmányút élményei mellett a blogon elméleti és gyakorlati, care farmokkal kapcsolatos anyagokat teszünk közzé, de igyekszünk további nemzetközi példáról és hazai kezdeményezésről is beszámolni.