Care farmok Hollandiában

Hollandiában az egészségügyi, a szociális és az agrárszektor is felismerte a care farmok nyújtotta előnyöket, sőt a döntéshozók sem zárkóznak el a témától. A holland kutatói közösség pedig teljes vállszélességgel a kezdeményezés mellé állt: itt készülnek a legelőremutatóbb kutatások a care farmok segítőkre (kliensek barátságosabb megnevezése) gyakorolt hatásairól. Ezekről az eredményekről és a holland care farm rendszerről is írunk a bejegyzésben.

Care farmok helyzete Hollandiában

Hollandiában a care farming a mezőgazdasági termelés és a szociális, egészségügyi szolgáltatások kombinációját jelenti. Az európai országok között Hollandiában több, mint 1000 care farm működik, és ahogy említettük, itt készül a legtöbb kutatás a témában.

A farmok száma évről évre egyre gyorsabban nő: 1998 és 2009 között 75-ről több, mint 1000-re emelkedett. 2005-ben összesen 10 000 ember részesült a care farmokon nyújtott szolgáltatásokban, ez farmonként átlagosan évi 73 000 euró bevételt jelentett. A care farmok jellemzően nappali foglalkoztatóként, támogatott munkahelyként vagy lakóhelyként funkcionálnak a megváltozott munkaképességű emberek számára.  

A holland care farming mozgalom evolúcióját vizsgálva megállapítható, hogy kezdetben az organikus, valamilyen ideológia mentén szerveződő gazdaságok váltak care farmokká, később, viszont már a hagyományos farmok is kínáltak ilyen jellegű szolgáltatásokat. Az elmúlt években pedig egyre több korábbi egészségügyi dolgozó hozott létre care farmot.

A care farmerek számára nagy kihívás a farmokon nyújtott szolgáltatások finanszírozása. 1995-től a care farmok „terápiás” tevékenységei az AWBZ-ből, azaz a hosszú távú gondozást igénylők számára kialakított egészségügyi biztosítási programból származó pénzzel is megvásárolhatók. 2003-ban a Personal Budgets of Clients program széles körök számára vált elérhetővé. Az újítás lényege, hogy a program résztvevői kézhez kapnak egy pénzösszeget, amelyet saját igényeik, szükségleteik szerint költhetnek el. Így vált lehetővé, hogy a kliensek közvetlenül is köthessenek szerződést egy care farmmal, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ilyen jellegű szolgáltatásra van szükségük.   

A holland care farming szektor számára a következő események jelentettek előrelépést:

 • National Support Center for Agriculture and Care nevű intézet létrehozása,
 • az adott régió care farmerei szervezetekbe tömörültek,
 • az adott régió gazdái és szociális, egészségügyi ellátó központjai szövetségre léptek.

A National Support Center for Agriculture and Care nevű szervezetet a Mezőgazdasági Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium hívta életre 1999-ben azzal a céllal, hogy népszerűsítse a care farmok ügyét az országban. Tevékenységei között szerepelt egy minőségbiztosítási rendszer kifejlesztése, egy care farmokat nyilvántartó adatbázis, egy honlap létrehozása és egy gazdáknak szóló kézikönyv megírása. Az előbb említett, előremutató regionális szintű változások életre hívták a care farmerek egy új csoportját: azon gazdákat, akiket egy civil szervezet vagy egy állami intézmény kér fel arra, hogy jólléti szolgáltatásokat nyújtson a farmján.

kepkivagas.JPG

Kutatási eredmények - A care farmok segítőkre gyakorolt hatásai

2012-ben a Wageningen University and Research Centre kutatást végzett a care farmok célcsoportokra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A különböző célcsoportok esetében a következő eredményekre jutottak.

Motiválatlan és magatartászavaros gyerekek és fiatalok

Youth care farmoknak nevezik azokat a gazdaságokat, amelyek célcsoportjába a 2 és 18 év közötti gyerekek, fiatalok tartoznak. Egyes youth care farmok speciális, iskola utáni programokkal vagy hétvégi foglalkozásokkal várják a fiatalokat. Néhány gazdaság átmeneti lakóhelyként is funkcionál azon fiatalok számára, akik „gyógyulásához” elengedhetetlen az otthoni környezetből való kiszakadás.   

A fiatalokon a következő pozitív változásokat figyelték meg a care farmon töltött időszak alatt:

 • A kötött nappali munkavégzés, a biztonságos vidéki környezet kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá teszi a fiatalok életét;
 • A gazda állandó jelenléte lehetővé teszi, hogy mély, bizalmi kapcsolata alakuljon ki a fiatalokkal. Számukra újszerű lehet az az élmény, hogy egy felnőtt meghallgatja őket, tisztelettel beszél velük, partnerekként kezeli őket;
 • A farmer az esetek többségében a fiatalok példaképévé válik, miközben a folyamat során a gazda családi életébe is bevonódnak, ahol megtapasztalhatják, milyen egy jól funkcionáló család tagjaként létezni;
 • A fiatalok munkavállalónak és nem betegnek, páciensnek járó bánásmódban részesülnek. Emiatt a gazda és a fiatalok (=farmsegítők) között nem alakul ki alá-fölérendeltségi viszony, kapcsolatukat sokkal inkább az egyenrangúság, a partnerség jellemzi;
 • A fiatalok valós, értelmes, felelősségteljes feladatokat kapnak. A munkavégzés során a farmsegítők felfedezik a magukban rejlő potenciált;
 • A fiatalok ottlétük során természetes módon tanulnak. Szükségtelen mesterséges, erőltetett helyzeteket teremteni ahhoz, hogy az élet kérdéseivel, nehézségeivel, örömeivel szembesüljenek. A gazdaság a valós élet része;
 • A figyelemzavaros gyerekek számára az állatokkal való munka rendkívül praktikus, mivel erőteljes koncentrációt igényel tőlük;
 • A gyerekek teret kapnak a kreativitásuk kiélésére a gazdálkodói munka során;
 • A fiatalok kiszakadhatnak a megszokott, gyakran problémás környezetükből.

Mentális problémákkal küzdő emberek és függőségben szenvedők

A care farmokon dolgozó, mentális problémákkal küzdő és függőségben szenvedő emberek a terápiás jellegű folyamat alábbi tényezőit emelték ki:  

 • A függőségben szenvedők számára a farmon végzett munka segít abban, hogy eltereljék a gondolataikat a függőségük tárgyáról, míg a mentális problémákkal küzdők képesek megfeledkezni a tüneteikről;
 • A résztvevők többsége hosszú ideje nem élt aktív életet. A care farmokon folyó intenzív munka nagy előrelépést jelent számukra, a velük dolgozó szakemberek szerint motiváltabbakká, eltökéltebbekké válnak;
 • Békés, nyugodt, zöld környezetben könnyedebben adják át magukat a pihenésnek. Van idejük és terük gondolkodni az életükön;
 • A résztvevők számára a care farm egy rendkívül fontos lépés a gyógyulás felé vezető úton, mivel közel valós munkakörülmények között készülhetnek a társadalomba való visszatérésre;
 • A farmsegítők sorstársaikon kívül a gazdával, a gazda családjával, a gazdaság munkatársaival, a folyamatot támogató szakemberekkel és a farmra látogatókkal is tartják a kapcsolatot, így gyakorolva az emberekkel való érintkezést;
 • A gazdaság életébe bekapcsolódó emberek csoportja egy csapattá kovácsolódik a közös feladatok kivitelezése közben;
 • A gazdák partnerekként kezelik a farmsegítőket, kinyitják előttük a farmjuk és az életük kapuját, bizalmat szavaznak nekik. A farmsegítők elfogadva, megbecsülve érzik magukat.

 -----------------------------------------------

Felhasznált irodalom:

Jan Hassink – Willem Hulsink – John Grin: Care Farms in the Netherlands: An Underexplored Example of Multifunctional Agriculture - Toward an Empirically Grounded, Organization-Theory-Based Typology. Rural Sociology.

Marjolein Elings (2012): Effects of care farms. [Online]. Hollandia: Taskforce Multifunctional Agriculture, 2011.