Care farmok elméletben

Tanulmányutunk során a norvég care farming szemlélet és tevékenység megismerését tűztük ki célul. Ez a szolgáltatás egyszerre biztosít fejlődési lehetőséget a megváltozott képességűeknek és biztos megélhetési alternatívát a gazdálkodók számára. A Norvégiában széleskörűen elterjedt módszer hátterében intézmények, fejlesztési programok, egységes stratégia áll. Utunk elsődleges célja mindezek első kézből való megismerése. Másodlagos céljaink között szerepel, hogy a megismert gyakorlat alapján beazonosítsuk, vajon a norvég modell - amelyben a szociális és civil szféra mellett a gazdálkodók is kulcsszereplők - meghonosítható-e, illetve mely elemei adaptálhatóak hazánkban.  Mindezekre támaszkodva célunk a care farmokról való közös gondolkodás, tervezési folyamat elindítása az itthoni érintettek bevonásával.