Mi is az a care farming? Szerintünk...

Ez a bejegyzés alapozza meg az összes többit. Egyszerű, könnyen átlátható elméleti felvezetés a care farmokról, amiket szándékosan nem szociális farmoknak nevezünk. Érzésünk szerint még nem létezik olyan magyar kifejezés, ami megfelelően visszaadná a szóban forgó kezdeményezés szellemiségét. A szociális farm kifejezéssel szerintünk az a probléma, hogy sokak azonnal a szociális gazdaságra, illetve a szociális szövetkezetekre asszociálnak, ami nehezíti a care farmok lényegének megértését.

v01_0b3c4d5e5bb638803b349b7bd0366769.jpgKép forrása: http://www.ipto.no/

Care farm = egy green care szolgáltatás

A green care szolgáltatás a természet bevonásával történő szociális, lelki és fizikai jóllétet fokozó tevékenységként értelmezhető. A green care kifejezés tehát azon terápiás, egészségügyi, szociális szolgáltatások gyűjtőfogalma, amelyek a természetben, a természet gyógyító erejének integrálásával történnek. A green care szolgáltatás irányzatait az alábbi ábrán foglaljuk össze: 


1. ábra A green care irányzatai

“The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings.” Masanobu Fukuoka

A green care változatai közül a care farmot választottuk kiemelt témánkként, mivel ötvözi a minket érdeklő területek - a vidékfejlesztés, a közösségfejlesztés, az integráció és az alternatív, emberközpontúbb szociális/egészségügyi szolgáltatások - célkitűzéseit. 

A care farm a multifunkcionális gazdaság fogalmát juttatja eszünkbe, amelynek lényege, hogy egy ideális gazdaságban a termelési funkciók mellett az ökológiai, szociális és kulturális funkciók is dominálnak. Egy multifunkcionális farm emberléptékű, a természettel és a helyi közösséggel összhangban működő, a test, a lélek és a szellem hármasát tápláló, többdimenziójú szervezet. A care farmok ezt a sokrétűséget képviselik a mai, egysíkú, élelmiszer alapanyagot előállító mezőgazdasági üzemekkel szemben.

Mi is az a care farm tehát? Az a hely, ahol a megváltozott képességekkel rendelkező emberek (többek között tanulási nehézségekkel küzdők, mentális problémákkal küzdők, autizmussal élők, iskolakerülő, motiválatlan fiatalok, demenciával küzdő idős emberek, a munkájukban és a városi létben kiégett emberek) családi gazdaságoknál, zöld környezetben, értelmes munkát végezve fejlődhetnek, erősödhetnek lelki, szellemi és fizikai értelemben.

A care farm számos probléma megoldását hordozza magában. Gondoljunk csak a gazdálkodók labilis anyagi helyzetére, a gyakran izolált, társadalmon kívüli életére vagy a mezőgazdasági munkák negatív társadalmi megítélésére. Az ilyen farmon dolgozó gazda a termelő tevékenységén túl ugyanis, lehetőséget biztosít a segítők (farm helper = páciens, kliens számunkra szimpatikusabb megnevezése) számára, hogy bekapcsolódhassanak a birtokon folyó munkába. Ezért a szolgáltatásért a farmer anyagi juttatásban részesül, továbbá megélheti, hogy elismerik, megbecsülik munkáját, tudását, sőt példaképpé válhat a farmon dolgozó segítők számára.

A problémákkal küzdő embertársaink számára a care farmokon végzett hasznos, értelmes munka tartást, önbizalmat, önbecsülést ad. Lehetőséget arra, hogy kiszakadjanak a konvencionális intézmények (gondozók, rehabilitációs intézetek, idősotthonok stb.) légköréből, személyre szabott foglalkozások során, jó levegőn, nyugodt, zöld környezetben vegyenek részt a társadalom értékteremtő munkafolyamatában, majd a „ma is hasznos munkát végeztem” jóleső érzésével/gondolatával térjenek haza. Emellett tudást szerezhetnek az asztalukra került ételek eredetéről és az egészséges életmód ismérveiről is. A gazdaságban töltött periódus alatt a segítők megtapasztalják, mely munkafolyamatba tudnak könnyedén és örömmel bekapcsolódni, sőt a valóságos munkakörnyezetben szerzett gyakorlat, jó referenciát adhat a jövőbeni potenciális munkavállalók számára.

Tágabban értelmezve, a care farmok az egész társadalom számára hasznot hoznak, mivel a megváltozott képességű embertársaink egy ilyen jellegű élmény után várhatóan kevésbé támaszkodnak majd a szociális és/vagy egészségügyi ellátórendszerre, több eséllyel indulnak el a függetlenedés, munkavállalás útján. A kezdeményezésnek köszönhetően nemcsak a gazdálkodók, de a segítők társadalmi kirekesztése is enyhülhet.

A következő európai országokban népszerűek a care farmok: Hollandia, Olaszország, Franciaország, Norvégia, Belgium, Ausztria, Németország és Nagy-Britannia.

Norvégiában például a care farmok elterjedését a Norvég Mezőgazdasági Minisztérium generálta, amely meglátta az ebben rejlő anyagi lehetőséget a gazdák számára. Sőt, egy ún. nemzeti Green Care Stratégiát is elfogadtak, amely a gazdálkodás és a szociális jellegű szolgáltatások kollaborációját, a care farmokra érvényes egységes minőségbiztosítást, továbbá a témában történő kutatásokat segíti elő. Ennek köszönhetően jelenleg 500-600 farm kínál jóléti szolgáltatásokat, sok esetben az ebből eredő pluszjövedelem tette lehetővé a gazdák számára, hogy megtartsák az egyébként piciny területű, több generáció óta működő családi farmjukat.

Tapasztalataink szerint itthon is működnek care farmokhoz hasonló kezdeményezések, amelyek pontszerűen és különböző módszerekkel, hatékonysággal dolgoznak, de klasszikus, a meghatározás szerint működő care farmokról egyelőre nem hallottunk.